Logo

Politika privatnosti

“Šta Srbija misli?” sprovodi istraživanja pod pokroviteljstvom organizacije “Novi treći put” (u daljem tekstu: “Organizacija”).

Prilikom sprovođenja istraživanja javnog mnjenja, Organizacija prikuplja određene pripadajuće atribute i podatke od učesnika istraživanja.

Organizacija ozbiljno shvata svoju odgovornost u pogledu zaštite podataka o ličnosti, te Vas ovim putem obaveštavamo o tome kako će se Vaši lični podaci koristiti i u koje svrhe, u skladu sa članom 15. važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. O svim potencijalnim promenama ćete biti blagovremeno obavešteni.

Davanjem svojih ličnih podataka i prihvatanjem Politike privatnosti potvrđujete da ste saglasni da se Vaši podaci koriste na način opisan u ovoj Politici.

Podaci se prikupljaju u svrhu kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja koje sprovodi Organizacija. Rok čuvanja podataka određen je u skladu sa svrhom istraživanja.

Prilikom prijave za učešće u istraživanjima, prikupljaju se sledeći podaci:

  • Mejl adresa u upotrebi kao način za komunikaciju istraživanja
  • Pol
  • Starost
  • Opština prebivališta
  • Obrazovanje
  • Bračni status
  • Radni status

Napomena: svi podaci dobijeni u okviru pojedinačnog istraživanja, a koji se razlikuju u zavisnosti od konkretne vrste istraživanja, beleže se pomoću eksternog softvera koji sve odgovore čuva u skladu sa GDPR-om. Niste u obavezi da anketu popunite u potpunosti i u svakom trenutku možete prekinuti popunjavanje ankete.

Podaci koje nam dostavite koristiće se kroz prikupljanje, beleženje, kopiranje, razvrstavanje, razdvajanje, menjanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje prikupljenih podataka i za istraživačke analize.

Podatke o ličnosti prikupljamo i čuvamo u našoj bazi podataka koja je zaštićena kroz SSL/TLS sertifikat.

Prijava za učestvovanje u istraživanjima koje sprovodi Organizacija čuva se neograničeno, odnosno dok učesnik ne zatraži da se njegovi podaci izbrišu iz baze.

Pravni osnov obrade podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno i možete ga opozvati u svakom trenutku.

U skladu sa Zakonom, imate pravo da na Vaš zahtev budete obavešteni o obradi podataka, pravo na uvid u podatke koji se na Vas odnose kao i pravo da zahtevate njihovu kopiju. Pored navedenog, imate pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, prekid i privremenu obustavu obrade, kao i pravo na prigovor.

U cilju ostvarivanja Vaših prava, kao i za sve potrebne informacije i pitanja, konktaktirajte nas putem mejla: istrazivanja@novitreciput.org

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati kako je prethodno navedeno i biće tretirani kao poverljive informacije. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznati sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih tehničkih poslova i održavanja servera, sajta i mejlova, odnosno za analizu dobijenih podataka u svrhu istraživanja.

Naša organizacija zadržava pravo da svim pojedincima prijavljenim za istraživanja pošalje ili odbije da pošalje, u skladu sa iskazanim željama korisnika ili u skladu sa politikom organizacije, aktuelno istraživanje javnog mnjenja.

Svi prijavljeni pojedinci obavezuju se da neće širiti poverljive informacije dobijene kroz istraživanje, niti eventualne vizuale ili slogane koji mogu biti ocenjivani u okviru istraživanja.

Organizacija se obavezuje da neće prosleđivati podatke prijavljenih pojedinaca za učešće u istraživanjima trećim licima, niti će iste prodavati. Svi podaci koje dobijamo od zainteresovanih pojedinaca koriste se isključivo radi vršenja kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja, osim ukoliko je naznačeno drugačije, i dostupni su pojedinačno samo članovima naše organizacije. Pojedinačni odgovori na naša istraživanja neće biti dostupni nikome izvan naše organizacije, a javnosti rezultati istraživanja mogu biti predstavljeni samo zbirno (na nivou celog uzorka ili na nivou određenih grupa).

Naš vebsajt koristi kolačiće kako bi obezbedio najbolje korisničko iskustvo svim posetiocima. Ukoliko želite da blokirate kolačiće, molimo Vas da podesite Vaš pretraživač. Više informacija možete pronaći na stranici Politika kolačića.